Priser

Medlemskap i klubben

Barn/ungdom: 1000,- per år til det året man fyller 18 år.
Enkelt medlem: 2000,- per år.
Familie: 2500,- per år. Gjelder for samme husstand.
Tillegg per 1 generasjon: + 500,- per år. Gjelder for slekt i direkte linje.

Kontingenten gjelder fra 01.01. – 31.12.
Kontingenten kan deles i 2 om ønskelig. Dette er da definert som halvårs kontingent.
01.01.-30.06. eller 01.07.-31.12.

Kjøreavgift

Kjøre avgift kr 150,- for ikke medlemmer

Leiebil

Det er mulig å leie lastebil om du ønsker å prøve å kjøre.
Leiepris er kr 100,- pr time.